ე.წ უფასო ფაკულტეტებზე აწსუ-ში 640 სტუდენტის მიღება იგეგმება
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ პროგრამებზე 640 სტუდენტს მიიღებს. განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ დაფინანსებული საგანმანათლებლო პროგრამების სია გამოაქვეყნა.

2020-2021 სასწავლო წელს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტებს სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული მიმართულებების ჩამონათვალი ასეთია:

ქართული ენა და ლიტერატურა - ადგილების რაოდენობა 150, სახელწმიფოს მიერ ფინანსდება 137

არქეოლოგია - ადგილების რაოდენობა 30, სახელმწიფოს მიერ ფინანსდება - 24

ისტორია - ადგილების რაოდენობა 60, სახელმწიფოს მიერ ფინანსდება -54

მათემატიკა - ადგილკების რაოდენობა 60, სახელმწიფოს მიერ ფინანსდება -39

ფიზიკა - ადგილების რაოდენობა 15, სახელწმიფოს მიერ ფინანსდება - 7

ბიოლოგია - ადგილების რაოდენობა 60, სახელმწიფოს მიერ ფინანსდება -30

ეკონომიკა - ადგილების რაოდენობა 100, სახელწმიფოს მიერ ფინანსდება -100

მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა (დაწყებითი განათლება) - ადგილების რაოდენობა 200, სახელწმიფოს მიერ ფინანსდება -180

ელექტრული ინჟინერია - ადგილების რაოდენობა 75, სახელწმიფოს მიერ ფინანსდება -55


მშენებლობა - ადგილების რაოდენობა 60, სახელწმიფოს მიერ ფინანსდება -45

აგრონომია - ადგილების რაოდენობა 75, სახელწმიფოს მიერ ფინანსდება -64


აგრონედლეულის კვების პროდუქტების ტექნოლოგია და ექსპერტიზა - ადგილების რაოდენობა 30, სახელწმიფოს მიერ ფინანსდება -25


აგროინჟინერია - ადგილების რაოდენობა 30, სახელწმიფოს მიერ ფინანსდება - 20


საკვები პროდუქტების ტექნოლოგია და უვნებლობა - ადგილების რაოდენობა 40, სახელწმიფოს მიერ ფინანსდება - 30


გერმანული ენა და ლიტერატურა - ადგილების რაოდენობა 25 , სახელწმიფოს მიერ ფინანსდება - 5


ფრანგული ენა და ლიტერატურა - ადგილების რაოდენობა 15, სახელწმიფოს მიერ ფინანსდება -5


აღმოსავლური ფილოლოგია - ადგილების რაოდენობა 50 , სახელწმიფოს მიერ ფინანსდება -10


ქიმია - ადგილების რაოდენობა -25, სახელწმიფოს მიერ ფინანსდება -14


ეკოლოგია - ადგილების რაოდენობა -25, სახელწმიფოს მიერ ფინანსდება -15

გეოგრაფია - ადგილების რაოდენობა 60, სახელწმიფოს მიერ ფინანსდება -15


გამოყენებითი ბიომეცნიერებები (ბიოტექნოლოგიები) - ადგილების რაოდენობა 25, სახელწმიფოს მიერ ფინანსდება -5


სატრანსპორტო ლოჯისტიკური სისტემების ორგანიზაცია და მართვა - ადგილების რაოდენობა 25, სახელწმიფოს მიერ ფინანსდება -13


ავტომობილები და საავტომობილო მეურნეობა - - ადგილების რაოდენობა 25, სახელწმიფოს მიერ ფინანსდება -9


ხარისხის მართვა და ტექნიკურ ეკონომიკური ექსპერტიზა - ადგილების რაოდენობა 25, სახელწმიფოს მიერ ფინანსდება -9


გამოყენებითი დიზაინი - ადგილების რაოდენობა 30, სახელწმიფოს მიერ ფინანსდება -12


ფარმაცევტული პრეპარატების ქიმია და ტექნოლოგია - ადგილების რაოდენობა 30, სახელწმიფოს მიერ ფინანსდება -10გარემოს დაცვის ინჟინერია და გამოყენებითი ეკოლოგია - ადგილების რაოდენობა 30, სახელწმიფოს მიერ ფინანსდება -12

განათლების სამინისტროს ინფორმაციით, აღნიშნულ პროგრამებზე სტუდენტების სწავლისათვის სახელმწიფო 2 მილიონ 124 ათას ლარს დახარჯავს. დაუშვებელია პროგრამული დაფინანსების ფარგლებში დაფინანსებული პირის განმეორებით დაფინანსება პროგრამულად, ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე მისი ჩარიცხვის შემთხვევაში.

| Print |