ჯანდაცვა
საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამების მიღწევები და პრობლემები 1

2013 წლის 28 თებერვლიდან საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა ამოქმედდა .
პროგრამის მიზანია, მოსახლეობისათვის ფინანსური უზრუნველყოფის შექმნა, სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობისათვის.
თუ ვინ არიან კონკრეტულად პროგრამით მოსარგებლენი რადიო „ძველ ქალაქთან“ საუბრისას დიმიტრი ნაზარისვილის საოჯახო კლინიკის დირექტორი, მერაბ კვიცარიძე განმარტავს:


„საყოველთაო დაზღვევა არის საკმაოდ სერიოზული პროექტი სახელმწიფოდან.საყოველთაო ჯანდაცვაში ყველა კატეგორია სარგებლობს ვინც დარეგისტრირდება საყოველთაო დაზღვევაში. ესენია: ბავშვები ნოლიდან ექვს წლამდე,ბავშვები ექვსიდან თვრამეტ წლამდე,უმწეოთა პაკეტით მთლანად ოჯახი,ვეტერანები ,მოხუცები,პენსიონერთა პაკეტი.საქართველოს ყველა მოქალაქეს,რომელსაც აქვს ქართული პირადობის მოწმობა,შეუძლია დარეგისტრირდეს შესაბამისი პაკეტით“.
ექსპერტებისა და სპეციალისტების მოსაზრებით ჯანდაცვის სფეროს პირველწარმატებად с ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა დასახელდა.
კლინიკა „ლივერმედის“ ინფექციონისტ ქეთევან მანაგაძის თქმით, იმერეთის რეგიონის მასშტაბით ამ პროგრამაში 800-მდე ბენეფიციარია ჩართული:
„ელიმინაციის პროგრამაში ჩართულობა ძალიან მაღალია პაციენტრბიის იმერეთიდან და არამარტო იმერეთიდან ,სვანეთი რაჭა -ლეჩხუმი,დასავლეთი საკმაოდ აქტიურად იღებს მონაწილეობას.ძალიან კარგ შედეგებზე გავდივართ ,მომართვიანობა ძალიამ მაღალია, მოლოდინი კიდევ უფრო დიდი. შეჩერებული პაციენტები ძალიან ბევრი გვყავს, მკურნალობა,მედიკამენტი აბსოლუტურად უფასოა“.
ექსპერტები და სპეციალისტები საყოველთაო ჯანდაცვის ასევე დადებით მხარედ რეცეპტების ინსტიტუსტის ამოქმედებას თვლიან,რადგანაც მედიკამენტებზე არამიზნობრივი მოხმარების შეზღუდვამ,მოსახლეობის ხარჯების შემცირება გამოიწვია.
2012 წლიდან ამბულატორიული მიმართვიანობის მაჩვენებელი ზრდის ტემპით ხასიათდება,რაც ასევე მნიშვნელოვანი წარმატებაა.
რაც შეეხება საყოველთაო ჯანდაცვის უარყოფით მხარეებს იმერეთის სოციალური მომსახურების სამხარეო ცენტრის უფროსის მოადგილე, ზაზა აბულაძე მიიჩნევს,რომ ცალსახად გამოკვეთილი პრობლემები ამ პროგრამას არ გააჩნია:
„უარყოფითი მხარეები საყოველთაო ჯანდაცვას ფაქტობრივად არა აქვს,თუ გავითვალისწინებთ და შევხედავთ იმ მიმართვიანობას რაც არის საქართველოს ქალაქების მხრიდან.მე შემიძლია ვთქვა ჩვენი სერვის-ცენტრის მაგალითზე,ყოველდღიურად დაახლოებით 100 ბენეფიციარი მოგვმართავს. მე პირადად პრობლემას ვერ ვხედავ ,შეიძლება იყოს რაღაც ხარვეზი,რაზეც საუბარი არის როგორც ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან,ასევე საყოვველთაო დაზღვევის ან სახელმწიფო პროგრამის განმახორციელებლის მხრიდან,რაც გამოსწორებადი ხარვეზია და პერიოდულად ესეთი ხარვეზი როცა იჩენს თავს , ყოველთვის სწორდება. ამ ეტაპზე მე პრობლემას ვერ ვხედავ საყოველთაო დაზღვევის მიმდინარეობაში და განხორციელებაში „-აცხადებს ზაზა აბულაძე.
ამ საკითხთან დაკავშირებით განსხვავებული მოსაზრება აქვსს ფონდ „ღია საზოგადოება საქართველოს“ ჯანდაცვის ექსპერტ ნინო მირზიკაშვილს. ჩვენთან საუბარში მან საყოველთაო ჯანდაცვის ნაკლოვანებებზე ისაუბრა:
„ხარვეზზე შეიძლება ვისაუბროთ, როდესაც ვლაპარაკობთ რომ , მონიტორიგისა და შეფასების სისტემა ძალიან მნიშვნელოვანია. მე ვერ ვხედავ ძალიან ბევრ კვლევებს, თითქოს ჩაკეტილია ეს წრე. რა არის დადებითი რა არის უარყოფითი მხარეები, ეს ყველაფერი ხომ კვლევებმა უნდა აჩვენოს და პირველ რიგში კვლევებით სახელმწიფო უნდა იყოს დაინტერესებული, რას გიჩვენებს ეს სამ წლიანი გამოცდილება? პრინციპში უკვე მეოთხე წელი დაიწყო, რაც საყოველთაო ჯანდაცვას გააჩნია, ჩვენ ამის მონაცემები სამწუხაროდ არა გვაქვს თუ რამე კვლევა ჩატარდა“.
ნინო მირზიკაშვილის თქმით ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრობლემად სამედიცინო მომსახურების ხარისხი იკვეთება :
„რა თქმა უნდა რეგულირების საკითხები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუ როგორ ხდება ამის რეგულირება პირველადი ჯანდაცვის დონეზე, ჰოსპიტარულ დონეზე, მომსამსახურების ხარისხი და ადამიანური რესურსები, რომელიც პრინციპში ხარისხის ერთ-ერთი კომპონენტია ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია დღეს ჯანდაცვაში. იმიტომ, რომ მივდივართ დღეს საავადმყოფოში, , ვიღებთ მომსახურებას პირველადი ჯანდაცვის ცენტრში, ეს ჩვენ ვიხდით თუ სახელმწიფო ფარავს ამას,კი ბატონო მაგრამ, რა მომსახურებას ვიღებთ, რა ხარისხით ხდება ეს ყველაფერი?! ამის შედეგს ჩვენ წლების შემდეგ ვღებულობთ. იგივე არასწორად ჩატარებული მკურნალობა, გვერდითი მოვლენები და ა.შ. ხარისხი მნიშვნელოვნად დაბალია რა თქმა უნდა. ამიტომაც, დღესდღეობით რეალურად დგას იმის საჭიროება, რომ ექიმებმა უნდა აიმაღლონ თავისი ცოდნა, იზრუნონ უწყვეტ სამედიცინო განათლებაზე“.
ნინო მირზიკაშვილი მიიჩნევს, რომ ამ ეტაპზე მთავრობას არ აქვს იმის ფუფუნება, ნაკლები შემოსავლების მქონე მოსახლეობა და მაღალი სოციალური მდგომარეობის პირები საყოველთაო ჯანმრთელობის დაზღვევის პროგრამით ერთნაირად სარგებლობდნენ:
„ჩვენი შემოსავლების ქვეყანა ვეჭვობ რომ ამას გაწვდეს. ამიტომ პოლიტიკოსებმა და ჯანდაცვის სპეციალისტებმა ერთად უნდა მოიფიქრონ ის სქემა, რომ ის რესურსი და რაც იყოფა ჯანდაცვისთვის მაქსიმალურად მივიდეს კონკრეტულ მოქალაქემდე, და ის იყოს სრულად დაფარული“.
მოსახლეობის დამოკიდებულება კი საყოველთაო დაზღვევასთან დაკავშირებით ასეთია:
„ვფიქრობ, რომ სახელმწიფოში უნდა იყოს მიზნობრივი დაზღვევა, არ შეიძლება განსხვავებული ხელფასის, განსხვავებული სოციალური სტატუსის მქონე ადამიანები სარგებლობდნენ ერთი და იმავე სადაზღვევო პაკეტით. რაც მალე გადავალთ მიზნობრივ დაზღვევაზე, მით უკეთესი იქნება ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისათვის“.
„ვფიქრობ, რომ მაღალი თანამდებობის პირები არ უნდა სარგბელობდნენ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით, ვინაიდან მათ ისედაც აქვთ ის ფინანსური, ასე ვთქვათ რესურსი თუ შემოსავლები, რომლის საშუალებითაც თავადაც დააფინანსებენ თავიანთ ჯანმრთელობის დაზღვევას.“
„ახლა, ფულიანი და უფულო ყველა რომ დაზღვეულია, იყოს დიფერენცირება ზუსტად. პენსია წავიდა წამლებში და აღარაფერი აღარ მრჩება და იმას, რომ ათასები აქვს და მისიც უფასოდაა და ჩემიც, ის ფული გადმოანაწილონ ასე, პენსიონრებზე“.
„ვფიქრობ, რომ საყოველთაო დაზღვევა, იმიტომაც არის საყოველთაო დაზღვევა, იმით უნდა სარგებლობდეს ყველა, ქვეყნის ყველა მოქალაქე და შესაბამისად აქ არ უნდა განირჩეოდეს მდიდარი და აქ არ უნდა განირჩეოდეს ღარიბი.“
„არ უნდა ჰქონდეთ დაზღვევა მათ და თვითონ უნდა უზრუნველყოფდნენ ყველანაირ სამედიცინო ხარჯებს.“
„ასე მგონია, რომ ისინი მოვიდნენ ამ ქვეყანაში, რაც შეიძება მეტი დაზღვევა, მეტი ხელფასები და მეტი კარგი პირობები ჰქონდეთ,რომ თვითონ თავიანთი ცხოვრება გაიუმჯობესონ“
გადაიდგემება თუ არა კონკრეტული ნაბიჯები საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის გაუმჯობესებისთვის,ამაზე მომდევნო მოწვევის პარლამენტში იმსჯელებენ.
FaceBook Twitter Google
ამავე კატეგორიაში
იმერეთში შემოწმებულ ნაყინის ნიმუშებში დარღვევა არ გამოვლინდა.
სურსათის ეროვნული
17:53 / 22.05.2019
იმერეთში შემოწმებულ ნაყინის ნიმუშებში დარღვევა არ გამოვლინდა. სურსათის ეროვნული
იმუნიზაციის კვირეული იწყება. კვირის განმავლობაში ქუთაისში
სხვადასხვა ტიპის ღონისძიება მოეწყობა,
14:59 / 21.04.2019
იმუნიზაციის კვირეული იწყება. კვირის განმავლობაში ქუთაისში სხვადასხვა ტიპის ღონისძიება მოეწყობა,
დასავლეთ საქართველოს ტუბერკულიოზისა და ინფექციურ პათოლოგიათა
10:54 / 21.04.2019
დასავლეთ საქართველოს ტუბერკულიოზისა და ინფექციურ პათოლოგიათა
რადიო
15:46 / 17.04.2019
რადიო "ძველმა ქალაქმა" ჯანდაცვის სამინისტროდან საქართველოში ინსულტის დიაგნოზით სტაციონარში პაციენტთა
ქუთაისში ახალგაზრდული საჭიროებების კვლევა მიმდინარეობს.
არასამთავრობო ორგანიზაციამ
16:02 / 05.04.2019
ქუთაისში ახალგაზრდული საჭიროებების კვლევა მიმდინარეობს. არასამთავრობო ორგანიზაციამ
ვალუტა
EUR
EUR
3.0701
TRY
TRY
0.5084
USD
USD
2.6940
ამინდი
თბილისი 12 - 27 °C
img
ქუთაისი 13 - 23 °C
img
ბათუმი 16 - 20 °C
img
პოპულარული - ბოლო 30 დღის
60 კრედიტიანი პროგრამა, რომელიც მასწავლებლობის უფლებას განიჭებთ
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მასწავლებლის მომზადების
18:21 / 16.05.2019
საპროტესტო პლაკატების გაკვრისთვის კაფე "სავანეს" მფლობელები დააჯარიმეს
კაფე "სავანეს" მფლობელები მერიის ზედამხედველობის სამსახურმა
14:57 / 30.04.2019
ირაკლი ჯულაყიძის სამეცნიერო ექსპედიცია ინდოეთში
აკ. წერეთლის უნივერსიტეტის ასოცირებულმა პროფესორმა, მთამსვლელთა და მოგზაურთა კლუბის "თეთნულდის" წევრმა ირაკლი ჯულაყიძემ,
18:10 / 20.05.2019
გიორგი ჭიღვარია: ქუთაისში ცისფერყანწელთა თეატრი აშენდება
"გვირილობის" დღესასწაული ქუთაისელებს ქალაქის მერმა გიორგი ჭიღვარიამ მიულოცა.
14:26 / 02.05.2019
ზედამხედველობის სამსახურმა კაფე "სავანეს" მეპატრონეები 3 000 ლარით დააჯარიმა
ქუთაისის მერიის ზედამხედველობის სამსახურმა ბულვარში არსებული
16:58 / 30.04.2019